Where have you seen this type of film before?
Dette er en typisk cartoon animasjon, som det allerede er en million andre av :)

what did you dislike or like about this animation film?
Fikk et godt inntrykk av filmen hvor humoren og animasjonen er på plass. Men ved avsluttningen hvor kremen spruter, og tyven faller var usannsynlig. Her syntes jeg de kunne lagt inn en annen scene.

Where would you expect to see this type of animations film?

Ser fler av disse type filmene på blant annet Youtube og animasjons festivaler.Leave a Reply.