På starten av dette halvåret fikk vi oppgaven å tegne 12 stk tegninger i løpet av semesteret.
Kriteriene her var at tegningene skulle være tegnet får hand, samt at det skulle være noe vi ser fårran oss på ekte.
Altså observational drawing. Jeg har ikke scanner hjemme, så jeg har tatt bilde av dom:Leave a Reply.