Where have you seen this type of film before?

What did you dislike or like about this animation film?
Har ingen som helst sans får denne type animasjonsfiler. Latterlig lang og kjedelig.

Where would you expect to see this type of animations film?

Ingen steder, håper jegLeave a Reply.