Jeg valgte å starte med lipsync og ta resten av kroppsanimasjonen når jeg er ferdig med munnen.
Videoen under er en rough animert sekvens hvor jeg bare har brukt open, wide og narrow funksjonene.
Animasjonsprinsippene jeg har valgt å sette øverst på listen til denne oppgaven er:
Arcs, Timing, Anticipation, Exaggeration og Follow through and overlapping actionLeave a Reply.