Når storyboardet var ferdig, bestemte vi at jeg tar meg av animatic delen, som jeg selvfølgelig lager i AfterEffects :)
Og Gustav tar Previz delen. Vanja tok da å klargjorde tegningene enda bedre. Så de forksjellige delene var i forksjellige photoshop lag. Dermed blir det mye enklere og bedre får meg å animere dette i AE. Så har samarbeida vi etter min mening ganske bra. Synd at det bare er Fail eller Pass på animatic delen, for den brukte jeg mye tid på.

Her er da Animaticen til historien "Et lydløst tyveri"

Leave a Reply.